Het zorgteam Plus bied dagbesteding aan zelfstandig wonende ouderen. Het gaat dan vooral om dagbesteding voor ouderen die moeite hebben met hun dagindeling of behoefte hebben aan structurele daginvulling en sociale contacten. Onze gasten worden ontvangen in een gezellige huiselijke sfeer door een gediplomeerde activiteitenbegeleider, deels ondersteund door een vrijwilliger. De voornaamste reden van onze dagbesteding is het verzorgen van een prettige dag voor onze cliënten. Een fijne dag of dagdeel waar u wekelijks naar uit kunt kijken. In het gezelschap van andere deelnemers binnen uw doelgroep, kunt u deelnemen aan activiteiten, of gewoonweg even een momentje voor uzelf pakken met een krantje of tijdschrift. U bent immers tot geen enkele activiteit verplicht. Puur even gezellig onder de mensen komen en kennis maken met andere deelnemers en leeftijdsgenoten. Om onze cliënten wat meer variatie te bieden zijn er heel wat activiteiten mogelijk, activiteiten die u alleen of gezamenlijk kunt uitoefenen. Dit bepaalt u samen met de andere deelnemers en de begeleiding.
Alle activiteiten worden afgestemd op behoeften en voorkeur van onze cliënten.
Een voorbeeld van de aantal activiteiten die worden aangeboden zijn:

 • wandelen
 • gezelschapsspelen
 • film kijken
 • creatief met bloemschikken / kerststukjes
 • zang / muziek
 • Gymnastiek 50+
 • Bingo
 • Koken en bakken
 • Poolen / sjoelen
 • Kaarten
 • Buiten activiteiten, excursies

Het programma voor de dagbesteding ligt in principe niet compleet vast, er is altijd ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Het zorgteam Plus vindt het van groot belang dat cliënten plezier ervaren in de zorg die zij ontvangen, maar ook zeker tijdens een zinvolle dagbesteding. Wij zijn van mening dat leuke activiteiten en sociaal contact, zowel de fysieke als de psychische gesteldheid van de cliënten verbeterd.

Wij bieden wekelijks aan een groep ouderen een zinvolle dagbesteding. Dit programma bestaat uit creatieve en actieve activiteiten, passend bij de wensen van de cliënt. Maandelijks organiseren wij leuke uitstapjes door heel Nederland. Bezoeken wij de meest bekende plekken en vinden wij het tegelijkertijd een uitdaging om te zoeken naar nieuwe originele trekpleisters in ons land.


Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten, (vrijwilligers-)werk of een zinvolle en activerende daginvulling hebben. Welke ondersteuning uw Gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zo zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij.


Indicatie

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van begeleiding. Afhankelijk van de Gemeente waarin u woont kunnen deze iets van elkaar verschillen.Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt hiervoor een aanvraagformulier ophalen bij het Loket Welzijn, Inkomen en Zorg, of deze digitaal downloaden.