Bij het zorgteam Plus staat persoonlijke aandacht voor elk cliënt hoog in het vaandel. Luisteren naar de behoefte of vraag en dit omzetten in actie. Loopt u vast bij het uitvoeren van complexe activiteiten en in uw dagelijkse routine? Of vindt u het moeilijk om voor u zelf op te komen en zelfstandig besluiten te nemen? Het zorgteam Plus biedt u hierin deskundige begeleiding. De ondersteuning is er op gericht dat u eindelijk, voor zover mogelijk, in staat bent uw leven zelfstandig vorm te geven.

De begeleider kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • Hulp bij de administratie, post en financiën;
  • Hulp bij boodschappen doen;
  • Hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • Hulp om te communiceren met anderen

De begeleider bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie. Wat kunt u zelf, wat kunnen de mensen om u heen voor u doen en welke begeleiding heeft u daarnaast nodig? Op basis van dit gesprek wordt bepaald hoeveel en welke vorm van ambulant ondersteuning u precies krijgt.


Onder welke regelingen valt begeleiding?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’. Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten, (vrijwilligers-)werk of een zinvolle en activerende daginvulling hebben. Welke ondersteuning uw Gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zo zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij.


Indicatie

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van begeleiding. Afhankelijk van de Gemeente waarin u woont kunnen deze iets van elkaar verschillen. Indien u in aanmerking wilt komen voor begeleiding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt hiervoor een aanvraagformulier ophalen bij het Loket Welzijn, Inkomen en Zorg, of deze digitaal downloaden.