Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben in verband met fysieke en of psychische klachten. Met de hulp die er wordt geboden, geeft het u de kans langer in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Het zorgteam Plus neemt het huishoudelijk werk uit uw handen en helpt u daar waar het nodig is. De huishoudelijke ondersteuning die Het zorgteam Plus biedt is vrij breed, zowel licht als iets zwaarder huishoudelijk werk wordt door ons aangepakt. Vanwege de terugkerende schoonmaak momenten helpen wij u met het opbouwen van een wekelijkse structuur. Uw wensen met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden nemen wij serieus, een heldere communicatie tussen de medewerkers op kantoor, de uitvoerende huishoudelijke hulpen en onze cliënten is de sleutel tot succes en leidt uiteindelijk tot tevreden cliënten.


Indicatie

Op landelijk niveau zijn er verschillende afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende vormen van huishoudelijke ondersteuning. Afhankelijk van de Gemeente waar u woonachtig bent kunnen deze iets verschillen van elkaar. Indien u in aanmerking wilt komen voor hulp bij de huishouding, kunt u deze op basis van een indicatie vergoed krijgen van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt een aanvraagformulier hiervoor ophalen bij het Loket Welzijn, Inkomen en Zorg, of deze digitaal downloaden.