Bent u (langdurig) ziek, moet u na ziekenhuisopname verder herstellen of komt u door ouderdom lastig uit bed en wilt u zoveel mogelijk zelfredzaam blijven? Dan kunt u een beroep doen op een wijkverpleegkundige van Het zorgteam Plus. Daarmee kan u, ondanks uw beperkingen, toch thuis (blijven) wonen. Onze deskundige (wijk)verpleegkundigen & verzorgende helpen u onder ander door:

  • zuurstof toedienen
  • injecties geven en/of leren u zelf te injecteren
  • wondverzorging
  • katheters inbrengen
  • begeleiden bij ernstige ziektes
  • maagsondes in brengen

De wijkverpleegkundige brengt uw situatie in kaart en bespreekt samen met u de wensen en mogelijkheden. Wat kunt u zelf nog, wat kan uw partner, familie of buren voor u betekenen en welke professionele verpleging of verzorging heeft u nodig? De verpleegkundige adviseert u ook over hoe u kunt omgaan met uw aandoening of ziekte. Ook de mensen om u heen krijgen advies, zodat ook zij weten hoe zij u kunnen verzorgen en ondersteunen.

Indicatie
Wijkverpleging wordt door onze eigen wijkverpleegkundige aangevraagd. Deze zal uw zorgvraag en behoefte in kaart brengen en een juiste, op uw situatie passende indicatie afgeven. Deze deskundige wijkverpleegkundige zal bepalen hoeveel en hoe lang u hulp of zorg nodig heeft. Een zogenoemde indicatie of beschikking zal uiteindelijk door haar worden afgegeven en direct worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.